Thay Nguyên Liệu Hệ Thống Lọc Nước Phèn Hộ Gia Đình

Liên hệ

Đặc điểm nổi bật

  • Thời gian khuyến cáo thay nguyên liệu
  • Đối với nước thủy cục : 3-4 năm mình có thể thay nguyên liệu 1 lần
  • Đối với nước giếng khoan : 1.5 -2 năm mình có thể thay nguyên liệu 1 lần
  • Giá cả : Đa dạng