Tôn Cán Sóng Cliplock

Liên hệ

Đặc điểm nổi bật

  • Nguyên liệu tôn: TVP, Phương Nam, Hoa Sen, Đông Á, Nam Kim, Tovico…….
  • Khổ rộng hữu dụng: 945mm +/- 3 mm
  • Sản phẩm:  Tôn Kẽm, Tôn Lạnh, Tôn Mạ Màu