Tôn Cuộn

Liên hệ

Đặc điểm nổi bật

  • Nguyên liệu tôn:  Blucope, TVP, Phương Nam, Hoa Sen, Đông Á, Nam Kim, Tovico…….
  • Sản phẩm:  Tôn Kẽm, Tôn Lạnh, Tôn Mạ Màu